Serwisy tematyczne A1 Europe - skutecznych specjalistów od dotacji unijnych

Aby nie pogubić się w gąszczu programów operacyjnych, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje unijne, A1 Europe postanowiło stworzyć kilka serwisów tematycznych skupionych wokół jednego tematu bądź programu. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na najistotniejszych programach kluczowych dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Nie skupiamy się na prezentowaniu wszystkich możliwych opcji pozyskania funduszy unijnych z wszelkich możliwych programów, priorytetów i działań, lecz na najbardziej znaczących i korzystnych dla przedsiębiorców.

strona firmy doradczej A1 Europe
a1europe.pl

Strona firmy doradczej A1 Europe zajmującej się pozyskiwaniem i rozliczaniem wniosków o dotacje unijne.

PROW – dotacje na przetwórstwo

Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu rozwoju oraz restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich przeznaczonych dla gospodarstw rolnych z całej Polski.

Usługa A1 – badania rynkowe

Oferujemy profesjonalne badania: rynku produktów, usług i pieniądza; badanie rynku producentów, hurtowników, odbiorcy detalicznego; badanie rynku w pełnym zakresie geograficznym tj. od lokalnego do światowego.

Eko-dotacje (POIŚ, OZE)

Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu ekologii i odnawialnych źródeł energii przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

POIR – Inteligentny Rozwój

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczonemu dla przedsiębiorców z całej Polski.

Wdrożenie wynalazku

Strona poświęcona dotacjom unijnym z zakresu nowych technologii i wdrożenia wynalazków przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

Kredyt Technologiczny

Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu realizacji inwestycji w innowacyjne technologie, które są przeznaczone dla przedsiębiorców z całej Polski.

RPO – Świętokrzyskie

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Świętokrzyskiego (RPO WS) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie świętokrzyskim.

RPO – Podkarpacie

Strona poświecona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego (RPO WP) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie podkarpackim.

RPO – Opolskie

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Opolskiego (RPO WO) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie opolskim.

RPO – Śląskie

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego (RPO WSL) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie śląskim.

RPO – Małopolska

Strona poświęcona Małopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu (MRPO) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje województwie małopolskim.

RPO – Lubelskie

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego (RPO WL) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie lubelskim.

Dotacje na projekty B+R

Strona poświęcona projektom badawczo-rozwojowym przeznaczonym dla przedsiębiorców z całej Polski.

FENIKS

Strona poświęcona FENIKS - Funduszom Europejskim na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Horyzont Europa

Strona poświęcona nowemu programowi ramowemu badań i innowacji UE

FENG

Strona poświęcona Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki.

Finansowanie Technologii

Strona poświęcona inwestycjom i finansowaniu technologii w Unii Europejskiej

POPW – Polska Wschodnia

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Polska Wschodnia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Przydatne linki

Poniżej prezentujemy przydatne linki do serwisów poświęconych tematyce funduszy unijnych.

Fundusze Europejskie – dokumenty i informacje o dotacjach z Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie – Pismo Ogólnopolskie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wspieramy e-biznes – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal Innowacji
Europa - portal Unii Europejskiej