Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach w ramach Polski Cyfrowej!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Dotacje - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Na Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 przeznaczone zostanie ponad 2,2 miliardy euro ze środków unijnych. Razem z wkładem krajowym alokacja wyniesie 2,66 miliarda euro i wykorzystana będzie przede wszystkim na poprawę jakości życia za pomocą potencjału cyfrowego. W ramach POPC przewiduje się budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, poprawę jakości usług wykorzystujących nowoczesne technologie oraz wspieranie kompetencji cyfrowych Polaków. Większość konkursów skierowana jest do jednostek organizacji rządowych, organizacji kultury czy organizacji pozarządowych, jednak jest kilka działań, w ramach których wsparcie mogą uzyskać także przedsiębiorstwa (przykładowo wyłącznie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne albo w ramach partnerstw z powyższymi beneficjentami).

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące konkursów skierowanych do przedsiębiorstw oraz naborów na rok 2017 w ramach Polski Cyfrowej.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 składa się z czterech Osi Priorytetowych:

  1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu
  2. E-administracja i otwarty rząd
  3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
  4. Pomoc techniczna

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 został przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2017.